Kupowanie terenów inwestycyjnych

Kupno terenu inwestycyjnego może wydawać się sprawą, z którą styczność mają jedynie osoby bardzo bogate lub deweloperzy. W praktyce jednak tego rodzaju transakcji dokonują często również przedsiębiorcy, także ci, którzy funkcjonują na rynku jako mikroprzedsiębiorstwa.

Gdzie warto kupić grunt

Odpowiedź na to pytanie powinna być uzależniona przede wszystkim od rodzaju inwestycji, jaką dany przedsiębiorca zamierza zrealizować. Przez rodzaj inwestycji należy rozumieć, czy przykładowo ma on na uwadze teren pod budowę osiedla domków jednorodzinnych, czy raczej poszukuje miejsca, gdzie mógłby postawić zakłady produkcyjne. Od tych czynników wiele zależy, udzielenie odpowiedzi pozwoli na podjęcie najlepszej decyzji odnośnie województwa, w jakim inwestycja ma być usytuowana, czy konkretnego miasta. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca zamierza inwestować w województwie śląskim, powinien liczyć się z tym, że grunty inwestycyjne w Katowicach będą droższe niż te usytuowane w małych miejscowościach.Przy wyborze lokalizacji warto również zastanowić się nad kwestią potencjalnej dostępności pracowników, którzy mieliby podjąć zatrudnienie w nowo otwartym zakładzie pracy. Oczywiście każdego pracownika można przeszkolić, nie zawsze jednak jest to opłacalne.

Kwestie formalne przy zakupie gruntu

Kupując teren z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach inwestycyjnych, warto jest skorzystać z usług profesjonalistów, którzy zajmują się pośrednictwem w tynku nieruchomości. Obecnie bardzo wiele jest takich firm, niektóre specjalizują się w doradztwie dotyczącym właśnie terenów inwestycyjnych. Osoby takie mogą doradzić, jak przykładowo kupić grunty inwestycyjne w Katowicach w jak najniższej cenie i jak najbardziej atrakcyjnej lokalizacji. Usługi takich pośredników nie obejmują jednakże zwykle wyłącznie dużych miast, ale również te mniejsze.Przy zakupie tak terenu inwestycyjnego, jak i każdego rodzaju nieruchomości, zgodnie z polskim obowiązującym prawem niezbędna jest obecność notariusza. Profesjonaliści działający w branży pośredników z pewnością pomogą również w wyborze pośrednika.

Czy an zakup terenu inwestycyjnego można otrzymać dotację

Generalnie konkursy organizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych umożliwiają zwykle przeznaczenie części kwoty, tak zwanych kosztów kwalifikowanych operacji, również na zakupy nieruchomości.Wyjątek pod tym względem stanowi jedynie województwo mazowieckie, które jako teren wysoko rozwinięty nie dysponuje taką ilością środków, jak inne polskie województwa.

Dodaj komentarz