Copacking – własny pion, czy outsourcing?

Firmy sprzedażowe często stają przed dylematem przepakowywania swoich towarów. Dlaczego jest to aż tak istotne? Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, począwszy od projektowania i wprowadzania nowych opakowań, a skończywszy na chęci wprowadzenia na rynek nowego, często innowacyjnego produktu.

Jak to działa w praktyce?

Co packing to usługa, która polega na przepakowywaniu towarów. Bardzo często jest ona mylnie utożsamiana z ich konfekcjonowaniem. W dużych przedsiębiorstwach opiera się ona głównie na projektowaniu nowego opakowania, jego produkcji i wdrożeniu. Dzięki temu można wydłużyć cykl życia produktu, wprowadzić na rynek coś nowego, co ma zainteresować klientów lub też stworzyć ofertę indywidualną, dostosowaną do preferencji najważniejszych klientów.

Razem, czy osobno?

Pakowanie towarów może być realizowane albo przez własny pion projektowy, albo też przez firmę zewnętrzną. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady! Copacking realizowany przez firmę zewnętrzną, będzie rozwiązaniem optymalnym dla firm działających sezonowo i takich, które okazyjnie przepakowują towary. Dzięki temu nie ponoszą one kosztów stałych, związanych np. z zatrudnieniem odpowiednio dużej grupy specjalistów. Z kolei copacking realizowany we własnej firmie, sprawdzi się przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach, które na co dzień wprowadzają szereg nowych produktów i towarów.

A jednak osobno! Dlaczego?

Na jakie korzyści może liczyć niewielka firma, która decyduje się na pakowanie towarów przez podmiot zewnętrzny? Pierwszą z nich – oprócz wspomnianych kosztów – jest… porządek w firmie. Brak skądinąd dużego działu, znacznie optymalizuje jej sposób funkcjonowania. Kolejną, ważną zaletą, jest możliwość skoncentrowania się wyłącznie na prowadzonej działalności. Właściciele małych firm nie mają po prostu czasu, by koncentrować się na funkcjonowaniu kolejnego działu. Oni po prostu walczą o przetrwanie na rynku, na którym stale trzeba się dostosowywać do oczekiwań stawianych przez klientów.

Kilka słów podsumowania

Co packing to wygodna forma świadczenia usług zewnętrznych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Korzystanie z nich nie tylko optymalizuje działanie tych podmiotów, ale też zapewnia pomoc ze strony prawdziwych specjalistów. Trudno będzie ich znaleźć w małych firmach, które nie posiadają własnej infrastruktury do pakowania towarów.

Dodaj komentarz