Logistyka dla zaawansowanych

Branża logistyczna rozwija się bardzo intensywnie. Jest to związane z coraz większą dostępnością sklepów internetowych, które oferują dostawy do wybranych punktów. Obsługa takich zakupów wymaga całego procesu logistycznego oraz odpowiedniego magazynu, w którym można składować i rozdysponowywać towar.

Czym jest audyt magazynu?

W celu określenia prawidłowego funkcjonowania magazynu i nadzorowania realizacji założonych procesów wiele firm przeprowadza regularny audyt magazynu. Głównym założeniem tego audytu jest określenie, co można jeszcze ulepszyć, zmienić lub zoptymalizować, tak aby ograniczyć czas i koszty związane z logistyką.

W zależności od potrzeb i wielkości magazynu audyt może być przeprowadzony wewnętrznie, przez wyznaczonych pracowników, lub przez firmę zewnętrzną. A efektem jest raport, uwzględniający słabe i mocne strony procesu, oraz rekomendacje dotyczące poprawy wydajności oraz standardów pracy w danym magazynie.

Od czego zacząć?

Audyt magazynu powinien się rozpocząć od przygotowania wszelkich niezbędnych danych. Dotyczy to danych ilościowych oraz jakościowych. Warto też uwzględnić i przygotować listę kluczowych osób zaangażowanych za poszczególne zadania w procesie. Kolejnym etapem jest analiza zebranych informacji oraz ich interpretacja.

Ważne jest, aby analizować cały proces, uwzględniając również dane z działów współpracujących z magazynem, czyli działem sprzedaży, obsługi klienta, produkcji czy IT.

Dzięki tak kompleksowym informacjom można dość dokładnie przeanalizować cały proces i jego wąskie gardła. Kolejny krok to podsumowanie oraz przygotowanie zaleceń naprawczych. Im szybciej będą one wdrożone, tym mniejsze koszty i strata dla firmy.

Jakie są korzyści?

Sam audyt magazynu to pierwszy krok. Kolejny to identyfikacja nieefektywnych działań, weryfikacja istniejących standardów oraz poprawa wydajności obsługi klienta. Chodzi tu o klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Co więcej, jeśli audyt magazynu będzie przeprowadzany regularnie, można na tej podstawie wyznaczyć kluczowe wskaźniki, które będą miały niewątpliwie wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji.

Korzyścią dla firmy jest niewątpliwie kontrola procesu i bieżące usuwanie opóźnień oraz ograniczenie marnotrawienia zasobów finansowych, oraz personalnych. Wszystkie najlepsze firmy, szczególnie produkcyjne wiedzą to doskonale i traktują audyt magazynu jako jedno z narzędzi kontroli jakości.

Dodaj komentarz