Jak działają firmy utylizacyjne?

Każde miasto wyznacza firmę lub firmy, które realizują zadanie gospodarowania odpadami generowanymi przez zamieszkujące je społeczeństwo. Co kilka dni lub tygodni widzimy w okolicy swojego zamieszkania charakterystyczne, duże pojazdy zbierające śmieci. Co dalej dzieje się z odpadami? Czym zajmuje się firma wywożąca śmieci? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

Zadania główne

Jednym z priorytetowych zadań tego typu firm jest przyjmowanie różnego typu odpadów, zarówno zmieszanych jak i tych, które poddane były segregacji. W skład powyższych odpadów wchodzą również odpady niebezpieczne. To logistycznie trudne zadanie, wymaga bowiem wysokiego poziomu koordynacji w zakresie zbierania śmieci z konkretnego rejonu.

Zebrane odpady poddawane są procesowi odzysku, którego celem jest właśnie odzyskanie jak największej ilości surowców możliwych do wykorzystania w procesie recyklingu. Od efektywności tego procesu zależy jak wiele wyrzuconych rzeczy uzyska „drugie życie”.

Zadania poboczne

Oprócz powyższego zbierania odpadów i odzyskiwania z nich surowców niemal każda firma wywożąca śmieci trudni się również przyjmowaniem odpadów elektro RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego. Dodatkowo zajmują się również przyjmowaniem gruzu i materiałów poremontowych.

Firmy utylizacyjne działają w oparciu o współpracę z gminami, dlatego niejednokrotnie zakres ich działalności obejmuje również zadania o charakterze społecznym. Dobrym tego przykładem są akcje promujące segregację śmieci lub programy mające na celu zachęcenie mieszkańców gmin do dbania o porządek w swojej okolicy.

Dodaj komentarz