Odpady pod kontrolą

Każda firma czy gospodarstwo domowe produkuje masę śmieci i odpadów. Ich odpowiednie unieszkodliwienie czy utylizacja odpadów przemysłowych jest obowiązkiem i koniecznością, zarówno firm, jak i osób prywatnych. W domowym zaciszu można częściowo pozbyć się śmieci we własnym zakresie, budując, chociażby kompostownik. W wielu firmach jest to jednak praktycznie niemożliwe.

Czym są odpady przemysłowe?

Śmieci przemysłowe to wszelkiego rodzaju odpady płynne lub stałe powstałe w procesie produkcji czy codziennej działalności firmy. Najwięcej odpadów generują fabryki, ale również szpitale, warsztaty samochodowe czy firmy budowlane.

Szczególnie niebezpieczne są odpady chemiczne czy medyczne, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia na każdym etapie procesu, aż po finalną utylizację. Tego typu odpady są pod szczególnym nadzorem a ich utylizacja ściśle określona przepisami.

Utylizacja odpadów przemysłowych w firmie

Produkcja odpadów i ich ilość w każdym przedsiębiorstwie jest inna. Niemniej jednak mała ilość odpadów nie zwalnia nikogo z odpowiedniego ich zabezpieczenia i unieszkodliwienia.

Każda firma jest zobligowana prawnie do zadbania o kwestie śmieci. Utylizacja odpadów przemysłowych jest więc koniecznością i obowiązkiem, którego niedopełnienie grozi skutkami prawnymi i ogromnymi karami finansowymi.

Gdzie utylizować?

Utylizacja odpadów przemysłowych musi być przeprowadzona w odpowiednich warunkach i przez wyszkolonych do tych celów pracowników. Dlatego nie można powierzać tej kwestii przypadkowi.

Na rynku można znaleźć firmy specjalizujące się w tego typu usługach. Oferują one obsługę całego procesu, od momentu dostarczenia odpowiednich pojemników, przez transport, utylizację oraz wystawienie niezbędnych zaświadczeń.

Jak wybrać właściwą firmę?

Utylizacja odpadów przemysłowych powinna być przeprowadzona przez przedsiębiorstwo, które przede wszystkim posiada odpowiednie certyfikaty i zezwolenia wydane przez właściwe urzędy państwowe.

Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, czy ta konkretna firma jest uprawniona do utylizacji odpadów, które generuje dane przedsiębiorstwo. Odpady są podzielone według określonych kodów. Utylizacja odpadów przemysłowych każdego kodu wymaga oddzielnych uprawnień i zezwoleń.

Ceny usług są uwarunkowane rodzajem odbieranych odpadów, ich formą (płynna, stała), oraz ilością i cyklicznością powstawania. Warto więc przed rozpoczęciem poszukiwań jasno określić te czynniki, dzięki czemu będzie można wybrać najlepszą ofertę według potrzeb danej firmy.

Dodaj komentarz