Elementy elektroniczne – charakterystyka

Elementy elektroniczne czy też elementy elektryczne są to składowe danego obwodu elektronicznego. Każdy komponent układu elektronicznego ma swoje określone parametry oraz spełnia określone funkcje. Wyróżnia się komponenty elektroniczne bierne oraz czynne. Każda z tych grup elementów odpowiada za coś innego w układzie elektronicznym.

Podstawowe elementy elektroniczne – klasyfikacja

Komponenty elektroniczne dzieli się na dwie grupy: elementy aktywne i pasywne. Pierwsza z grup obejmuje te części układu elektrycznego, które mają za zadanie przetwarzanie energii elektrycznej lub jej generowanie. Tutaj możemy wymienić takie elementy jak: tranzystory, lampy elektronowe, diody. Natomiast druga grupa komponentów elektronicznych charakteryzuje się tym, że gromadzą i rozpraszają energię elektryczną. Do tego zbioru należą: rezystory, kondensatory i induktory.

Podział elementów elektronicznych wynika, zatem z tego, jaką funkcję w układzie elektronicznym spełniają. Warto wspomnieć o tym, że pojedynczy komponent elektroniczny nie może być w żadne sposób podzielony, gdyż straci swoje cechy i nie będzie dobrze działał.

Elementy elektroniczne, a urządzenia elektroniczne

Każde urządzenie elektroniczne składa się z paru układów elektronicznych, które muszą ze sobą współgrać. Komponenty elektroniczne są dostosowywane do danego sprzętu i jego obwodu ze względu na parametry oraz wielkość. Tylko dobrze dobrane części elektryczne sprawią, że określone urządzenie będzie prawidłowo działać.

Podstawowe elementy elektroniczne – podział ze względu na montaż

To, że dzielimy komponenty elektroniczne na bierne i aktywne to już zostało wyjaśnione. Jednak elementy układu elektronicznego są również dzielone ze względu na ich montaż. Można wyróżnić dwie takie grupy: elementy montażu przewlekanego, potocznie nazywane elementami dyskretnymi oraz elementy montażu powierzchniowego, potocznie nazywane elementami scalonymi. Pierwszy rodzaj elementów umieszczany jest zazwyczaj ręcznie na płytce, co nie jest ani szybkie, ani tanie. Drugi typ komponentów nadaje się do montażu automatycznego, co przyspiesza tworzenie danego układu oraz pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Dodaj komentarz