Gdzie zastosowanie ma technologia rfid?

Identyfikacja obiektów oparta na falach radiowych to nic innego jak technologia rfid. Działanie takiej technologii polega na zapisywaniu danych, które są zapisywane na specjalnych chipach przypinanych do danych obiektów. Chipy można także przypinać na osoby. Ta metoda uznawana jest za lepszą i nowocześniejszą, aniżeli kody kreskowe.

Znaczniki rfid

Technologia rfid to poszczególne znaczniki, które mogą przybierać różne kształty i formy. Znaczniki składają się z trzech części: obudowy, anteny i odpowiedniego układu elektronicznego.

Można też wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje danych znaczników. Pasywne, które nie inicjują połączenia, semipasywne, które łączą w sobie technologię pasywnych znaczników i aktywnych oraz aktywne, które mają swoje własne źródło zasilania i są niezależne od czytników.

Jakie są standardy technologii rfid?

Jest ich kilka i każdy z nich przeznaczony jest do innych zastosowań. Różnice polegają na częstotliwości ich działania, zasięgu odczytu, prędkości przesyłanych danych czy też odporności na zakłócenia oraz obsłudze błędów.

W dzisiejszych czasach do komunikacji z tagami stosowane są trzy rodzaje częstotliwości.: niska, wysoka i ultrawysoka.Od danego rodzaju częstotliwości zależna jest odległość, na której zapisy są zapisywane oraz odczytywane.

Zalety i wady technologii rfid

Systemy rfid tak jak wszystko, mają swoje zalety, ale posiadają także kilka swoich wad. Do zalet zaliczyć można to, że tagi przechowują znacznie więcej wiadomości aniżeli kody kreskowe, pozwalają na odległość w bardzo prosty sposób odczytać wszelkie dane. Czytniki są odporne na warunki atmosferyczne i uderzenia mechaniczne oraz charakteryzują się bardzo długą żywotnością. Tagi rfid można wielokrotnie wykorzystywać, pozwalają one na bardzo szybki zapis.

Jest również kilka wad w technologii rfid. Powiedzieć trzeba, że wadą jest konieczność szyfrowania wiadomości i kilka rodzajów standardów rfid. Do doskonałego działania systemu należy przed rozpoczęciem pracy bardzo dokładnie określić jej warunki, oraz by wykorzystywać czytniki technologii trzeba posiadać o niej dużą wiedzę.

Dodaj komentarz