Wdrażanie systemu andon

Produkcja to bardzo poważna sprawa, same procesy produkcyjne mogą w danym przedsiębiorstwie wygenerować wiele strat poprzez powstawanie błędnych produktów w czasie samej produkcji. Wprowadzenie systemu Andon ma być przeszkodą i pełnym zabezpieczeniem przed tego rodzaju sytuacjami. Wdrożenie tego rodzaju systemu jest gwarancją, że linia produkcyjna zostaje od razu zatrzymana, gdy w kolejnych etapach produkcji coś się dzieje.

Zasada działania systemu

System Andon to inaczej sygnalizacja, system działa na zasadzie wizualnych i dźwiękowych efektów. Wszystkie kolejne stanowiska danej linii produkcyjnej połączone są z dużą tablicą, która przy pomocy światła, dźwięków, tonów informuje, w którym miejscu linii produkcyjnej powstał błąd. Reakcja jest natychmiastowa, produkcja zostaje wstrzymana a wadliwy, wyprodukowany produkt od razu zostaje odrzucony.

Duże oszczędności

W takim przedsiębiorstwie od razu są duże oszczędności, ponieważ nie marnuje się komponentów w produkcji na produkowanie wadliwych towarów. Jedynym błędem systemu Andon jest fakt, że zatrzymuje się czasami cała linia produkcyjna a nie jej część. Jednak w wielkich przedsiębiorstwach pracuje się i nad tym problemem. Produkcję dzieli się na kilka buforów i wstrzymuje się tylko tę część, na której pojawiła się usterka.

Jak wdrożyć system?

System Andon, wdraża się już do coraz to większej ilości przedsiębiorstw produkcyjnych. Sam etap wdrożenia polega na:
1. zdefiniowaniu potrzeb w danej firmie produkcyjnej,
2. przygotowaniu i wprowadzeniu wszelkich danych do elektronicznej tablicy, podłączenia z nią wszystkich stanowisk produkcyjnych,
3. połączenie ze sobą wszystkich sygnałów i doprowadzenie ich do tablicy,
4. wystawienie oceny działającemu systemowi,
5. ewentualna jego rozbudowa,
6. rozszerzenie systemu, poprzez doprowadzenie większej ilości danych aplikacji.

System rozwija się wraz z postępem technologicznym

System Andon bardzo rozwija się wraz z rozwojem technologicznym i nowoczesnością. Dzisiaj jest on rozszerzony nie tylko na wszystkie stanowiska produkcyjne, ale także pozwala na zbieranie wszelkich danych produkcyjnych, analizowanie procesów produkcji oraz na sprawdzanie efektywności danych maszyn, które używa się na danych stanowiskach.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Signalo

Dodaj komentarz