Wyzwania Industry 4.0

Industry 4.0 odnosi się do szeroko rozumianej automatyzacji i informatyzacji przemysłu. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w sieci i zmagania się z zagrożeniami, jakie niesie współcześnie sieć. Szybki rozwój Internetu oraz przemysłu wiążą się z faktem, że nie można obecnie ignorować nowych zagrożeń, ale wychodzić im naprzeciw.

Industry 4.0 wobec współczesnych wyzwań

Model podejścia do przemysłu rozumiany jako automatyzacja i rozwój technologiczny, wiąże się z licznymi zagrożeniami. Te są obecne w obliczu przemian społecznych, jakie nieustannie mają miejsce.
Kwestię tę można zobrazować, wskazując, że posiadamy obecnie urządzenia smart, powstają innowacyjne auta smart, a z czasem może doczekamy się miast smart. Powstanie ich wiąże się ze smart factory, czyli firmami w dużym stopniu bazującymi na aktywach cyfrowych.

Obecnie problemem w innowacyjnych firmach nie jest sama moc obliczeniowa, ponieważ koszty przetwarzania i przechowywania informacji spadają. Powoduje to szeroką potrzebę zadbania o bezpieczeństwo, co ma kluczowe znaczenie w zakresie obrotu danych.

Potrzeba bezpieczeństwa

Wydaje się niemożliwym, by obecnie firmy mogły pozwolić sobie na ignorowanie kwestii bezpieczeństwa. Tym samym nie mogą pozostać na obecnym poziomie rozwoju cyfrowego. Nie wróży to dobrze przyszłym problemom, które ujawnią się wskutek nowych rozwiązań, jakie wejdą na rynek.

Przemysł nie może dziś ignorować cyfryzacji i nowych rozwiązań, także architektury. Rodzi to, jednak wiele nowych wyzwań.

Podejście do wielopoziomowej struktury obecnych firm

To kwestia, która stanowi obecnie istotne zagadnienie, z uwagi na fakt wewnętrznej komunikacji, niezależnie od poziomu organizacyjnego. Jednostki te muszą porozumiewać się także z otoczeniem z zewnątrz i ze światem cyfrowym, co zapewnia szybki rozwój Internetu.

W ramach Przemysłu 4.0 wskazuje się, że każda rzecz i produkt będą posiadać cyfrową reprezentację – od projektu, testów, poprzez sam proces produkcji, serwis oraz recykling.

Cyfryzacja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia

Wciąż postępująca automatyzacja produkcji nakłada obowiązki zagwarantowania bezpieczeństwa w zakresie ochrony nie tylko danych, ale też maszyn i pracowników. W tym zakresie mówi się o tym, że powstają dwa, nowe obszary.

Nowe koncepcje bezpieczeństwa wiążą się z koniecznością zadbania o bezpieczeństwo pracowników i personelu, mającego kontakt z maszynami w codziennej pracy. Z drugiej strony mówi się też o istocie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec

Dodaj komentarz