Zastosowanie kamer inspekcyjnych

Kamery inspekcyjne to nowoczesne urządzenia pozwalające na sprawdzanie stanu technicznego trudno dostępnych instalacji. Przede wszystkim wykorzystywana jest do badania instalacji wodociągowych, przewodów kominowych i wentylacyjny.

Czym jest kamera inspekcyjna?

Kamera inspekcyjna składa się z endoskopu umieszczonego na końcu długiego przewodu, który w zależności od potrzeb może mieć długość od 5 do kilkudziesięciu metrów. Przewód podłączony jest do mini komputera, na którym można śledzić ruch endoskopu i nim kierować. Urządzenie pozwala na zapisywanie obrazu i późniejsze jego drukowanie. Dla otrzymania lepszej jakości obrazu przewód wyposażony jest także w dodatkowe oświetlenie LED.

Kamera endoskopowa umieszczona na końcu przewodu może mieć różny kąt widzenia, im jest on większy, tym szerszy jest zakres przekazywanego obrazu.

Zastosowanie kamery inspekcyjnej

Kamery inspekcyjne służą przede wszystkim do diagnozowania różnego rodzaju trudno dostępnych instalacji. Zastosowanie kamery inspekcyjnej pozwala na okresowe sprawdzanie stanu instalacji, wykrywaniu wszelkich usterek i nieszczelności. Dzięki temu odpowiednio wcześnie można usuwać wszelkiego rodzaju usterki i zapobiegać większym awariom.

Kamery inspekcyjne stosowane do badania instalacji wodociągowej wyposażone są w wodoodporne głowice endoskopowe. Zresztą tego typu głowice stosowane są coraz częściej standardowo, co sprawia, że kamery inspekcyjne stają się urządzeniami uniwersalnymi.

Kamera inspekcyjna dla kominiarza

Drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych to podstawowy warunek zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców. Kamery inspekcyjne stosowane przez kominiarzy muszą mieć przewód o długości minimum 20 m. Za pomocą kamery kominiarz może zbadać stan zanieczyszczenia komina i określić jego miejsce. To bardzo ułatwia udrożnienie przewodu kominowego i późniejsze porównania.

Dzięki kamerze inspekcyjnej możliwe jest także zdiagnozowanie wszelkich uszkodzeń i nieszczelności przewodu kominowego oraz wybranie metod jego naprawy.

W przypadku kanałów wentylacyjnych głowica endoskopowa bada nie tylko stan przewodów, ale przede wszystkim ciągi i częstotliwość wymiany powietrza w pomieszczeniach. Po każdym badaniu sporządza odpowiednią dokumentację.

Kamery inspekcyjne dostępne są w ofercie Pascal s.c..

Dodaj komentarz