O czym informują znaki bezpieczeństwa?

Wraz z rozwojem praw pracownika, wiele rządów oraz organizacji międzynarodowych takich jak Unia obliguje przedsiębiorców działających na terenie danego państwa do stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdzie stosuje się znaki bezpieczeństwa?

Jak wiadomo miejsca pracy takie jak magazyny, zakłady produkcyjne lub przetwórcze pełne są niebezpieczeństw. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju instrumentów oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności zakładu. Z uwagi na fakt, że jakiś teren lub budynek pełny może być tego typu niebezpiecznych dla zdrowia i życia obiektów, wprowadzono standardowe oznakowanie, które określa się jako Znaki bezpieczeństwa. Mają one na celu wskazywanie konkretnego zachowania lub zaniechania w jakiejś sytuacji, wszystko to w celu poprawy jakości bezpieczeństwa osób, które znajdują w budynku i mają za zadanie wykonywać jaką pracę. Warto zaznaczyć, że tego typu znaki bezpieczeństwa są używane również jako metoda oznaczania dróg komunikacyjnych, klatek schodowych oraz wyjść ewakuacyjnych.

Prosta symbolika

Jako iż jest to środek poprawiający bezpieczeństwo i higienę pracy, zasady jego stosowania przyjęte zostały na mocy dyrektywy wprowadzonej przez Unię Europejską. Z tego też powodu na terenie całej strefy wpływów tej organizacji stosuje się ustandaryzowane metody określające jakiś zakaz lub nakaz. Warto zaznaczyć, że tego typu znak nie są używane tylko do wywołania wyżej wspomnianego zachowania. Są to również znaki bezpieczeństwa, które informują oraz ostrzegają obserwatorów. Jednymi z najpopularniejszych znaków poprawiających bezpieczeństwo są te związane z ochroną przeciwpożarową, których obecność ma na celu ochronę przed skutkami oraz zagrożeniami, które niesie wybuch pożaru oraz innych klęsk żywiołowych. Jest to też droga do minimalizowania skutków pojawienia się zagrożenia. Znaki takie to również oznaczenia ewakuacyjne, które mają nadawać ludziom w ich obrębie wskazówki dotyczące opuszczenia zagrożonego terenu lub budynku.

Dodaj komentarz