Pojemniki do przewozu materiałów płynnych

Do transportu materiałów ciekłych, nieobjętych międzynarodową konwencją uściślającą przepisy organizujące przewóz w transporcie drogowym towarów i ładunków niebezpiecznych, stosuje się paletopojemniki Producent zadbał, aby środek transportowy posiadał wszystkie niezbędne detale ułatwiające przemieszczanie.

Dwa rodzaje składowania

Charakterystyka gatunków składowania potrzebna jest przy wybieraniu rodzaju zbiornika. Podczas składowania dynamicznego, czyli transportu i w obecności cieczy gęstych, których współczynnik gęstości przekracza 1.2 wymaga się stosowania zbiorników o podwyższonej wytrzymałości. Składowanie statyczne, czyli właściwe przechowywanie towarów, odbywające się stacjonarnie w magazynie lub pod gołym niebem na placu magazynowym, wymaga od opakowań zdecydowanie mniej.

Oczywiście rodzaj organizacji magazynu też ma znaczenie. Dajmy na to, warunki w magazynie wysokiego składu są odmienne niż w magazynie podręcznym przy taśmie produkcyjnej.

Paletozbiorniki ibc a promieniowanie

W warunkach normalnego użytkowania jeden rodzaj promieniowania działać może dość często na kontenery ibc Producent ostrzega przed szczególnie destrukcyjnym dla plastiku promieniowaniem. Polietylen, z którego wykonuje się zbiorniki ibc jest wrażliwy na działanie ultrafioletowego spektrum promieniowania, wchodzącego w skład światła słonecznego.

Również ciepło może być szkodliwe nie tylko dla przewożonych w pojemnikach płynów. Polimer etenu może znosić dość niskie temperatury bez szkody dla struktury. Jednak powyżej zera wytrzymuje niewiele ponad sto dwadzieścia stopni Celsjusza. Dlatego blisko grzejników nie powinny stać pojemniki ibc producent zaleca także przewożenie ciepłych substancji i pozostawianie ich w zbiornikach na czas nie dłuższy niż czterdzieści osiem godzin. Jeśli płyn będzie znajdował się w paletopojemniku dłużej niż 48 godzin, temperatura nie powinna przekraczać 60 st.C.

Jeśli zbiornik został napełniony substancją ciepła, należy pozostawić właz do napełniania odkryty, aż płyn ostygnie do temperatury równej temperaturze otoczenia. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie w konstrukcji włazu zaworu odgazowującego.

Przeglądy kontenerów

Jeśli kontenery ibc intensywnie pracują trzeba je poddawać częstszym przeglądom technicznym. Szczególnie części, które mogą się z łatwością rozszczelnić powinny być miejscem częstych inspekcji.

Dodaj komentarz