Cena za kilogram niklu

Nikiel został odkryty przez szwedzkiego chemika Axela Cronstedta w połowie osiemnastego wieku, lecz ślady używanie tego pierwiastka datuje się na 3000 r.p.n.e. Nazwa tego pierwiastka wywodzi się od słowa „kopparnickiel” i oznacza „fałszywą miedź”.

Rodzaje metali

Najczęściej występującym na ziemi metalem jest żelazo oraz jego stopy z innymi pierwiastkami, jednak inne metale, niezawierające żelaza równie często znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Zostały one zakwalifikowane jako metale kolorowe, a ich największą zaletą jest odporność na korozję, kwasy i wodę. Przedmioty powstałe z tych surowców charakteryzują się dużą trwałością i niezmiennością podczas użytkowania.

Metale kolorowe możemy podzielić na dwie grupy, a mianowicie:

– lekkie, takie jak: aluminium, magnez czy tytan,
– ciężkie, do których zaliczymy kadm, cynę, cynk, bizmut, kobalt, cyrkon, ołów, nikiel i inne.Do metali kolorowych wlicza się również kruszce szlachetne, czyli złoto, srebro, platynę, a także metal półszlachetny – miedź. Ten rodzaj metali poddawany jest recyklingowi, aby można było ponownie wykorzystać złom i stworzyć z niego zupełnie nowe przedmioty.

Zastosowanie niklu

Po raz pierwszy na masową skalę, nikiel został użyty w połowie dziewiętnastego wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie do wybijanych monet dodano dwanaście procent tego pierwiastka. Ta metoda została podchwycona przez inne państwa i w niedługim czasie, w wielu krajach monety zostały wzbogacone o dodatek rzeczonego pierwiastka.Udane połączenie niklu z innymi metalami sprawiło, że powstałe stopy zyskały uznanie ze względu na swoje właściwości antykorozyjne, wysoką trwałość i odporność. Zaczęto je wykorzystywać do budowy statków, a obecnie, nikiel stosowany jest w przemyśle motoryzacyjnym, odlewniczym i energetycznym, używa się go do produkcji stali wysokoniklowej, żarowytrzymałej oraz żaroodpornej. Stał się także cenionym materiałem w jubilerstwie.

Nikiel cena za kg

Giełdy światowe odnotowują znaczne wahania ceny niklu – rekord został odnotowany w 2007 roku, gdy kwota za tonę wyniosła 52 tysiące dolarów amerykańskich. Najniższe notowania pojawiły się w 2016 roku i wynosiły około 7550 USD za tonę.Obecnie, cena niklu waha się między 15000 a 16000 USD za tonę, natomiast nikiel cena za kg wynosi około 30,40 złotych za kilogram i jest zależna od jego postaci, ilości zawartej w złomie oraz czystości próbki.

Dodaj komentarz