Jak postępować z odpadami poprodukcyjnymi?

Ograniczenie ilości śmieci to priorytet nie tylko ekologów, ale również samorządów – drastycznie rosnące ceny za odpady skłaniają do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą choć w niedużym stopniu zmniejszyć ich ilość. Również każdy konsument powinien dążyć do ograniczenia ich ilości, a także przedsiębiorstwo, gdzie powstają odpady poprodukcyjne.

Co trzeba wiedzieć o odpadach poprodukcyjnych?

Jest to specyficzny rodzaj śmieci, które mogą być poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a także ludzi. Nie są to pozostałości, które są same w sobie efektem ubocznym produkcji, lecz głównie te wszystkie, dla których producent nie znajduje zastosowania, a które są wynikiem jego działalności przemysłowej lub wytwórczej.

Są one bardzo różne i całkowicie zależne od charakteru danej branży. Można wśród nich wymienić odpady opakowaniowe, tworzyw sztucznych, metaliczne, chemiczne, farmaceutyczne czy spożywcze. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie ewidencji powstałych w ramach działalności jego firmy odpadów oraz sposobów ich pozbywania się ich – dzięki temu unika się dzikich i niebezpiecznych wysypisk.

Przykłady odpadów poprodukcyjnych

Jak zostało wyżej wspomniane Odpady poprodukcyjne mogą mieć bardzo różny charakter i całkowicie zależą od rodzaju branży. Bardzo dużą grupę stanowią odpady opakowaniowe, takie jak kartony czy folia, ale w wyniku działania przedsiębiorstw powstają również dużo bardziej potencjalnie niebezpieczne śmieci.

Mogą to być przeterminowane produkty spożywcze, które nie znalazły nabywców, a także chemia gospodarcza, kosmetyki, leki czy na przykład resztki mięsa, kości i innych produktów. Tego rodzaju odpady nie mogą zostać pozostawione same sobie, a już na pewno zmieszane z innymi odpadami komunalnymi.

Co zrobić z odpadami poprodukcyjnymi?

Każda firma ma obowiązek ewidencjować swoje odpady oraz zapewnić ich odbiór. Większość śmieci z powodzeniem da się powtórnie zastosować lub przetworzyć. Nie sprawiają więc większego problemu przedsiębiorcom.

Jednak sporą część odpadów poprodukcyjnych stanowią takie, które nie znajdują ponownego zastosowania i nie pozostaje nic innego jak poddać je utylizacji. Tym zajmują się profesjonalne firmy, z którymi przedsiębiorstwo powinno zawrzeć umowę na odbiór odpadów.

Dodaj komentarz