Czym dokładnie jest pasta lutownicza?

Należy mieć świadomość, że każda osoba, która kompletowała akcesoria do lutownicy musiała zetknąć się z topnikiem. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wspomniany produkt będzie warunkował odpowiedni przebieg lutowania. Rekomendowane jest zatem zastanowienie się nad zakupem pasty lutowniczej.

Jakie zadanie ma pasta lutownicza?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w trakcie lutowania może powstać warstwa niemetalicznych związków na obrabianej powierzchni. W najprostszym możliwym ujęciu jest to rezultat reakcji metalu z atmosferą, która go otacza. Godny uwagi jest fakt, że powłoka może oddziaływać na topliwość lutu. Utrudnione tym samym zostanie uzyskanie trwałej spoiny.

Zadaniem pasty lutowniczej jest usunięcie wspomnianej powłoki w taki sposób, by łączone powierzchnie były perfekcyjnie czyste. Użytkownik dzięki omawianemu produktowi może także zapobiec powstaniu tlenków w trakcie lutowania.

Czym dokładnie powinna cechować się dobra pasta lutownicza?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że skuteczny topnik lutowniczy powinien posiadać niższą temperaturę topnienia od lutu. Bardzo duże znaczenie będzie miała stabilność składu chemicznego oraz właściwości. Godny uwagi jest fakt, że jeżeli składniki będą się wytrącały wraz ze wzrostem temperatury to można mieć całkowitą pewność, że pasta lutownica nie spełni pokładanej w niej nadziei.

Należy również pamiętać, aby pasta lutownicza przyciągała metal w znacznie mniejszym stopniu od ciekłego lutu. W przeciwnym razie może dojść do zanieczyszczenia spoiny. Rekomendowane jest przed podjęciem ostatecznej decyzji zwrócenie szczególnej uwagi na sposób usuwania pasty lutowniczej.

Jakie możemy wyróżnić rodzaje topników?

Można zaobserwować, że obecnie największa liczba osób zaopatruje się w topnik R. Produkt jest złożony z rozpuszczalnika i kalafonii. Doskonale zda egzamin na nieutlenionych, a także czystych powierzchniach, które będą lutowane. Godny uwagi jest fakt, że pozostałość po paście nie będzie żrąca.

Z kolei topniki RA składają się z aktywatora, rozpuszczalnika i kalafonii. Produkt świetnie sprawdzi się na powierzchniach wysoko i średnio utlenionych. Rekomendowane jest możliwie najszybsze pozbycie się jego pozostałości. Mogą bowiem doprowadzić do korozji.

Pasty lutownicze dostępne są w ofercie Elektronika.mcc.pl.

Dodaj komentarz