Znaki bezpieczeństwa jako element oświetlenia awaryjnego

Jednym z elementów oświetlenia awaryjnego są świecące znaki ewakuacyjne. Większość osób przynajmniej raz w życiu spotkała się z takim rodzajem oświetlenia, nie mając świadomości, że nosi ono taką właśnie nazwę. Czym właściwie jest oświetlenie awaryjne oraz jakie rodzaje takiego oświetlenia można wyróżnić? Odpowiedzi poznasz w tym artykule.

Oświetlenie awaryjne – co to jest?

Oświetlenie awaryjne to rodzaj oświetlenia, który stosowany jest wtedy, gdy prawidłowe oświetlenie w budynku zawodzi. Stosuje się je przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej, ponieważ w takich miejscach oświetlenie awaryjne wymagane jest ustawowo.Jako element oświetlenia awaryjnego można zaliczyć, na przykład, świecące znaki bezpieczeństwa, które informują o ważnych miejscach znajdujących się w obiekcie.

Podział oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne, w zależności od swojego zastosowania, można podzielić na dwie główne grupy: oświetlenie zapasowe oraz ewakuacyjne. Ten pierwszy rodzaj oświetlenia stosuje się wtedy, kiedy prawidłowe oświetlenie zawodzi, ale nie zachodzi potrzeba ewakuacji ludzi z obiektu.Drugi rodzaj oświetlenia stosuje się wtedy, kiedy sytuacja zagraża życiu i zdrowiu ludzi i następuje potrzeba ewakuacji. Są to wszelkie znaki bezpieczeństwa, które informują na przykład o strefach wysokiego ryzyka lub drogach ewakuacyjnych.

Hybryd – naczelny producent oświetlenia awaryjnego

Jednym z kluczowych producentów oświetlenia awaryjnego jest firma Hybryd. W ofercie producenta można znaleźć bardzo wiele produktów z tej dziedziny.Każdy właściciel obiektu użyteczności publicznej powinien zapoznać się ze stroną „hybryd.com.pl”, po to aby dowiedzieć się więcej na temat produktów oferowanych przez producenta.

Dodaj komentarz