Do czego potrzebna jest klasyfikacja odpadów?

Często mówi się o klasyfikacji odpadów. Na czym ona polega i dlaczego jest niezbędna? Kiedy powinno się klasyfikować odpady?

Klasyfikacja odpadów – co to takiego?

Odpad to każdy przedmiot i substancja, których posiadacz chce się pozbyć. Żeby uporządkować przyszłą gospodarkę odpadów, trzeba najpierw wiedzieć, jakiego są rodzaju. To pozwoli bezpiecznie je utylizować czy poddawać recyklingowi.Obecnie Klasyfikacja odpadów jest uporządkowana prawnie. Pozwala to lepiej chronić środowisko przed różnymi zanieczyszczeniami.

Jak klasyfikuje się odpady?

Odpady można klasyfikować na wiele różnych sposobów. Najczęściej stosowana jest klasyfikacja ze względu na źródło powstawania, a także na stopień uciążliwości czy zagrożenia, jakie może odpad stanowić dla ludzi czy środowiska.W Polsce każdy odpad ma sześciocyfrowy kod. Wskazuje on, do jakiej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów należy. Szczegółowe dane są zawarte w katalogu odpadów.

Kto powinien klasyfikować odpady?

Klasyfikacji odpadów powinien dokonywać ich wytwórca. Należą do nich nie tylko zakłady pracy, ale także mieszkańcy, którzy produkują odpady komunalne.Jednak za klasyfikację odpadów komunalnych odpowiedzialni są głównie przedsiębiorcy, którzy odbierają odpady.

Dodaj komentarz