Oczyszczalnie ekologiczna

Wybór odpowiedniego systemu odprowadzania ścieków to jedna z bardzo ważnych decyzji, jakie należy podjąć budując dom. Nie zawsze mamy możliwość podpięcia się do systemu kanalizacyjnego, wtedy najlepszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Dla kogo biologiczna oczyszczalnia

Generalnie biologiczne oczyszczalnie ścieków poleca się osobom, które z różnych przyczyn są pozbawione dostępu do systemu kanalizacyjnego. Oczywiście powody takiej sytuacji mogą mieć rozmaite podłoże. W niektórych miejscowościach zwyczajnie kanalizacji nie ma, nie ma również planów jej wybudowania. W innych natomiast co prawda kanalizacja istnieje, ale przykładowo dom jest na tyle oddalony od innej zabudowy mieszkaniowej, że doprowadzenie do niego systemu kanalizacyjnego mogłoby wygenerować bardzo duże koszty.

W każdym z opisanych przypadków oczyszczalnia biologiczna to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od szamba. Co ciekawe, może ona służyć zaspokojeniu potrzeb nie tylko małej rodziny, ale również wielopokoleniowej. Coraz częściej oczyszczalnie biologiczne stosuje się również w niedużych zakładach produkcyjnych czy małych firmach.

Zasada działania oczyszczalni

Systemy przydomowych oczyszczalni ścieków zwykle nie stanowią bardzo skomplikowanych ani rozbudowanych systemów. Przede wszystkim popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie zbiornika lub zbiorników. Jeden zbiornik stosuje się wtedy, kiedy oczyszczalnia biologiczna jest wielokomorowa. W każdej z komór w oczyszczalni zachodzi nieco odmienny proces, którego finalnym efektem jest uzyskanie czystej wody. Wśród zbiorników, jakie umieszczone są w takiej wielokomorowej oczyszczalni można przykładowo wyróżnić osadnik.

Często pojawią się obawy w kwestii tego, iż wykorzystanie oczyszczalni biologicznej spowoduje brzydkie zapachy unoszące się na terenie posesji, po drugie natomiast rodzi pytania, co można zrobić z wodą pochodzącą z oczyszczalni ścieków. Fakty jednak są takie, iż dzięki ostatniemu z procesów, jakie zachodzą w zbiorniku, mianowicie klarowaniu, brzydkie zapachy się nie uwalniają, a wodę można wykorzystać, przykładowo do podlewania.

Korzyści z posiadania oczyszczalni biologicznej

Stanowczo można powiedzieć, że oczyszczalnia biologiczna ma wiele zalet. Rezygnacja z tradycyjnego szamba z pewnością poprawi stan portfela, ponieważ odpadnie konieczność ponoszenia cyklicznych wydatków związanych z jego opróżnianiem. Taka oczyszczalnia jest również przyjazna dla środowiska.

Dodaj komentarz