Jaką funkcję w systemie SCADA pełni wizualizacja?

Systemy operacyjne SCADA wdrażane są obecnie na masową skalę w wielu sektorach przemysłu. Ich implementacja generuje długofalowe oszczędności, pozwala na udoskonalenie kontroli nad urządzeniami oraz podwyższa bezpieczeństwo pracowników. Jak przedstawia się rola wizualizacji graficznej w kontekście zarządzania tego typu systemem?

Wizualizacja SCADA – dane ujęte w zrozumiałą formę

Głównym zadaniem, jakie stoi przed oprogramowaniem SCADA, jest systematyczne zbieranie danych pochodzących z urządzeń pomiarowych czy wykonawczych, a także dokonywanie pewnej liczby zautomatyzowanych operacji za pomocą wspomnianych sprzętów. Ten ogrom informacji nie miałby jednak praktycznego znaczenia dla osób kontrolujących przebieg procesów produkcyjnych, gdyby nie wizualizacja SCADA, która pozwala na ich przedstawienie w wersji graficznej.

Dzięki temu nowatorskiemu posunięciu obsługa wszystkich pracujących w danej chwili urządzeń może pozostać w gestii jednego operatora, co byłoby niezwykle trudne, gdyby musiał on osobiście sprawdzać działanie każdego z nich. Wizualizacje projektowane są przy tym z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, którzy nie posiadają zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania. W ten sposób mogą oni bez przeszkód korzystać z danych, które zgromadził system.

Interfejs SCADA – pośrednik w kontakcie z maszyną

Narzędziem, za pomocą którego operator uzyskuje potrzebny wgląd w trwający proces produkcyjny, jest interfejs graficzny systemu SCADA. W możliwościach, które stwarza korzystanie z przedstawionych w tym kształcie pakietów danych, leży gigantyczny potencjał, który zapewnił wizualizacji SCADA zasłużoną popularność.

Projektanci oprogramowania tego typu nie ustają w tworzeniu coraz bardziej czytelnych, intuicyjnych interfejsów. Część z nich wymaga sterowania manualnego, co ułatwiają kodowane kolorystycznie elementy ekranu oraz ich ergonomiczne rozmieszczenie w polu widzenia użytkownika. Niektóre interfejsy w nowszych systemach SCADA odpowiadają także na zarządzanie przy użyciu głosu czy ruchów ręki, co otwiera drogę do jeszcze bardziej zintegrowanych z potrzebami operatorów usprawnień.

Wizualizacja – konieczny poziom kontroli w każdej sytuacji

Systemy, których warstwę graficzną stanowi wizualizacja SCADA, wyposażone są w szereg różnorodnych opcji, które najczęściej pozwalają na wysoki stopień personalizacji ustawień. Efektem korzystania z przygotowanego przez zespół ekspertów systemu staje się w pierwszym rzędzie bezpośredni kontakt z aktualnymi wskazaniami danej maszyny, co zapobiega wystąpieniu poważnej dysfunkcji, która będzie wzmagać się niezauważona.

Oprogramowanie SCADA może także z powodzeniem posłużyć do analizy danych, które zostały przez nie zgromadzone na przestrzeni dłuższego okresu produkcyjnego. Wiele systemów tego rodzaju oferuje użytkownikom szczegółowe raporty, dotyczące każdego z urządzeń, a przedstawione w nich statystyki posiadają przystępną, praktyczną formę.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec

Dodaj komentarz