Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Awaryjne oświetle stosowanie jest w sytuacji zaniku oświetlenia ogólnego. Jego instalacja jest konieczna w kazdym budynku użyteczności publicznej, w którym przebywać może jednocześnie ponad 200 osób. Ważne jest, aby awaryjne oświetlenie było niezależne pod kątem zasilania od świetlenia ogólnego. Wyróżnić można kilka typów oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie strefy otwartej

Jednym z podstawowych elementów oświetlenia awaryjnego jest oświetlenie ewakuacyjne. Ma ono za zadanie osobom przebywającym w budynku jego bezpieczne opuszczenie w razie takiej konieczności. Włączane jest w przypadku awarii oświetlenia ogólnego. Bardzo ważne jest w tym przypadku właściwe oświetlenie dróg ewakuacyjnych.

Innym typem oświetlenia awaryjnego jest oświetlenie strefy otwartej. Służy ono do oświetlenia dużych obszarów czy pomieszczeń w budynkach. Pozwala to na uniknięcie paniki wśród osób przebywających w budynku.

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka i oświetlenie zapasowe

Mówiąc o oświetleniu awaryjnym koniecznie wspomnieć trzeba także o oświetleniu strefy wysokiego ryzyka oraz o oświetleniu zapasowym. Oświetlenie strefy ryzyka włączane jest w miejscach, które uznaje się za niebezpieczne. Pozwala choćby na dokończenie prac, które w danym momencie nie mogą zostać przerwane.

Podobne zadanie spełnia zapasowe oświetlenie awaryjne. Pozwala na bezpieczne dokończenie wszelkich prac w budynku. Dzięki niemu pracę te mogą być kontynuowane w niezmieniony sposób.

Oświetlenie awaryjne a ewakuacja

Na awaryjne oświetlenie ewakuacyjne składa się wiele istotnych znaków. Wszystkie one muszą być odpowiednio oświetle. Przykładem takich znaków może być znak bezpieczeństwa oraz znak bezpieczeństwa oświetlony wewnetrznie. Znaki te przedstawiają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Dodatkowo bardzo często można spotkać się także ze znakiem bezpieczeństwa oświetlonym zewnętrznie. Tego typu znak jest zawsze oświetlany przez zewnętrze źródło awarii. Dzięki temu może działać poprawnie w niemal każdej sytuacji.

Dodaj komentarz