Wszystko o znakach bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa to wiele symboli, które pozwalają maksymalnie prosto i skutecznie opisać przestrzeń i przestrzec przed ewentualnym zagrożeniem. Znaki te stosuje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Mogą one nakazywać, zakazywać lub informować, albo ostrzegać. Są obowiązkowe w miejscach użyteczności publicznej, takich jak np. szkoły, zakłady pracy.

W jakim celu umieszcza się znaki bezpieczeństwa?

Symbole te, odpowiednio dobrane do sytuacji, prawidłowo rozmieszczone, czytelne, dobrze widoczne, opisują bardzo dokładnie przestrzeń pod kątem wystąpienia ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.Zadaniem tych znaków jest także eliminowanie zachowania, które może przyczynić się do potencjalnego niebezpieczeństwa, w czasie kiedy wykonywana jest praca. Znaki bezpieczeństwa powinny także informować o wyjściach awaryjnych, drogach przeciwpożarowych.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa- podstawowy podział

Znaki te dzielą się na znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne.

Znaki informacyjne dostarczają, w jasny i przejrzysty sposób, wiadomości o tym, gdzie znajdują się kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem. Będą to sprzęt medyczny, wyjścia ewakuacyjne, telefony alarmowe. Są to zielone kwadraty z białą obwódka i piktogramem.Znaki ostrzegawcze informują o bezpośrednim niebezpieczeństwem, które może nam grozić na danym terenie lub obiekcie. Są to żółte trójkąty z czerwoną obwódką i czarnym piktogramem.Znaki nakazu wskazują, jakie czynności powinno się wykonywać, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Występują jako niebieskie koła z białym piktogramem.Znaki zakazu informują, jakich czynności w danym miejscu nie wolno wykonywać, aby zachować bezpieczeństwo. Maja postać białego koła z czerwoną obwódką i czarnym, przekreślonym piktogramem.

Znaki BHP

Znaki te to szczególna odmiana znaków bezpieczeństwa. Są one zgodne z zasadami higieny pracy i jej bezpieczeństwa. Muszą być stosowane przez pracodawcę w każdym, nawet najmniejszym zakładzie pracy. Sposób, w jaki mają być zamontowane reguluje kodeks pracy

Dodaj komentarz